Årseterhornet og Kjeringa

Søndag 10.juni var ein flott dag for ein fjeltur.  Me køyrde opp på Fyldalheida, gjekk inn i Ljosådalen og derifrå opp på Årseterhornet, eller Årsetrehonnjet som me seie. Me gjekk først ut på nederste kanten av hornet og fekk flott utsikt utover Follestaddalen og ned i dei store gjela som sender fonnene ned heimanfor Årsetra.  Så gjekk me opp på høgaste toppen av Årseterhornet. Flott utsikt også der.   Videre gjekk vmeryggen bortover eit stykke før me heldt gjekk ned på snøen på heimsida av hornet og bort på ryggen opp mot skaret mellom Årseterhornet.  Litt mykje snø i råsa bort mot skaret, men me kom oss iallefall opp på skaret og ned på breen på Romedalssida. Fin snø å gå på bort til under toppen der det stort sett var tøya til topps....

Flott tur!

Tilbake til heimesida

Tilbake til fjellbilde

IMG_0110.JPG

IMG_0113.JPG

IMG_0115.JPG

IMG_0121.JPG

IMG_0129.JPG

IMG_0135.JPG

Ljosådalen og

Årseterhornet

Ljosådalen

Snart komne opp på

ryggen av Årseterhornet

Utsikt mot

Follestaddalfjell

Romedalstinden, Kolås-

tinden og Øyadalen

Jan Pederet på nederste

kanten av Årseterhornet

IMG_0144.JPG

IMG_0151.JPG

IMG_0155.JPG

IMG_0157.JPG

IMG_0166.JPG

IMG_0171.JPG

Gjela ovanfor Årsetra

Heimste delen av

Follestaddalen

Kjeriga og Høgehornet

Utsikt frå toppen av Årseter-

hornet, Sandhornet, Saudehornet

og Vassdalstinden

Fugl var det også i fjellet...

Mossætra/Vallasætra

IMG_0172.JPG

IMG_0173.JPG

IMG_0175.JPG

IMG_0176.JPG

IMG_0179.JPG

IMG_0188.JPG

Snart oppe på skaret

mellom Årseterhornet

og Kjeringa

Mykje snø øverst i

Tverådalen

Kjeringa

Nesten oppe på Kjeringa

Utsikt frå Kjeringa

Molladalstindane, Romedals-

tinden, Høgehornet (fremst) og

Kolåstinden

IMG_0199.JPG

IMG_0200.JPG

IMG_0201.JPG

IMG_0207.JPG

IMG_0220.JPG

IMG_0221.JPG

Jan Peder nyt livet

på toppen av Kjeringa

Langedalen, mot

Ørsta

Mossætra/Vallasætra

Bjønnasaret og Vartdal

Langedalen mot

Ørstaskaret

På veg nedatt frå Kjeringa

IMG_0223.JPG

IMG_0227.JPG

Årseterhornet

På veg ned i Ljosådalen