Romedalen

Mandag 27.mars gjekk eg ein tur i Romdalen.  Fonna i Storegjelet hadde gått, sans.vis for rundt ei veke sidan når all nysnøen/mildværet kom.  Fonna var ikkje stor, men det var snøklumbar spredt godt utover både i gjølet, på andre sida av elva og på framsida av gjølet.  Men som bilda viser maks eit par meter snø.

Tilbake til hovudsida

Tilbake til fjellbilde

IMG_0125.jpg IMG_0127.JPG IMG_0152.JPG Storegjelet1.jpg Storegjelet2.jpg Utsikt Storegjelet.jpg
Kubbestøylen og fjella framover Romedalen Kubbestøylen Utsikt frå Storegjølet og framover mot Romdalstøylen og Hallehornet Storegjelet Storegjelet Utsikt frå Storegjelet mot fjella på Kubbestøylsida av dalen og Hallehornet og Middagshornet  fremst i Romedalen