TORILL SI HEIMESIDE          

Bilde:

Fjellbilde

Romedalen

Sveits

Pølsegjengen

 

 

 

 

Linkar:

Romedalsvegen

Voldaveiret

SunAlp

Sportsnett

Tucows

Digi.no

 

Spel:

Mjølkespannkasting

 

Mat/Drikke:

Matoppskrifter

 

Fjellbilde                               

Heim

 

Ørstafjell, diverse bilde

Voldafjell, diverse bilde

Kolåstinden/Romedalstinden, div. bilde

Diverse fjellbilde

 

Påska 2003; Klakken, Verahaldet, Sandhornet

Runde2004

Sylvkallen, sommaren 2004

Haustbilder frå oktober -04

Påska 2005; Rotevassætra,Sandhornet,Ørstaskaret,        

                      Koppefjellet og Romedalen

Kolåstinden 17.april 2005

Fingeren 24.april 2005

Runde, 1.mai 2005

Hallehornet og Middagshornet juni -05

Romedalstinden, 3.juli 2005

Romedalen og Molladalen, 7.juli -05

Svinetinden - Molladalen, 17.juli -05

Kjerringa 30.juli-05

Liadalsnipa 31.juli-05

Velsvikskåla 16.oktober 05

Keipen, 23.oktober 05

Sandhornet. 29.desember 2006

Melshornet, 7.mars 2006

Sandhornet, 10.mars 2006

Verahaldet - Kolås, 12.mars 2006

Standalseidet (Kolås - Standal) 24.mars 2006

Sylvkallen, 29.april 2006

Romedalen-Ørstaskaret-Fyldalen, 30.april 2006

Sjonghellaren, 1.mai 2006

Kolåstinden, 17. mai 2006

Rebbestadhornet, 11.juni 2006

Fingeren og Gluggen, 15.juli 2006

Romedalstinden, 16.juli 2006

Blåtindane, 8.august 2006

Hallehornet, 10.august 2006

Høgehornet, 11.august 2006

Molladalen, 12.august 2006

Høgrestinden, 27.august 2006

Litledalshornet, 17.september 2006

Fladalen - Kvandalen, 15.oktober 2006

Sandhornet, 29.desember 2006

Sandhornet, 8.februar 2007

Seilen, 10. februar 2007

Koppefjellet, 11.februar 2007

Sandhornet, 23.mars 2007

Hestehornet, 25. mars 2007

Romedalen, 26.mars 2007

Fingeren, 01.april 2007

Rotevassdalen/Vadsteinvatnet, 5.april 2007

Kyrkjefjellet, 9.april 2007

Kolåstinden, 15.april 2007

Kolåstinden, 13 mai og 17 mai 2007

Ljosådalen, 27.mai 2007

Humbersetsætra og Rotsethornet

Hallehornet og Middagshornet, 3.juni 2007

Årsæterhornet og Kjeringa, 10.juni 2007

Kalvedalen, 17.juni 2007

Dukhornet, 30.juni 2007

Molladalen, 1.juli 2007

Julianske borg, Vartdal, 21.august 2007

Kolåsbreen-Kolåstinden, 22.august 2007

Dollsteinhola-Sandsøya, 25.august 2007

Harpedalen, 9.september 2007

Knivsflå, 23.september 2007

Hallehornet, 30.september 2007

Romedalen, 9.desember 2007

Sandhornet, 1.januar 2008

Romedalen, 9.februar 2008

Kolåstinden, 19.april 2008

Fingeren, 20.april 2008

Sunndalsnipa, 1.mai 2008

Kolåstinden, 10,12 og 17 mai 2008

Fingeren, 1.august 2008

Kolåstinden, 15.august 2008

Liadalsnipa, 17.august 2008

Kjerringa, 23.august 2008

Åvasstinden, 24.august 2008

Molladalen, 6.september 2008

Skruven, 7.september 2008

Kalvedalen, 5. oktober 2008

Hestehornet, 10.november 2008

Kalvedalen, 20 mars 2009

Sandhornet, 4 april 2009

Sylvkallen, 8 april 2009

Fingeren, 12 april

Kolåstinden 13 april 2009

Nordre Setretind, 18 april

Kolåstinden 1.mai 2009

Kolåstinden 17 mai 2009

Kjerringa, 31.mai 2009

 

 

Romedalen

Kalvedalen

Pølsegjengen, fjellturar

  

.
.
.